Podział majątku, szczególnie po rozwodzie lub w przypadku dziedziczenia, jest często skomplikowany. Istnieją rozmaite regulacje prawne, które wpływają na to, jak majątek jest dzielony pomiędzy strony. W Mieście Poznań, jak w innych częściach Polski, podział majątku jest zdefiniowany przez prawo cywilne. Rozważmy główne aspekty tego procesu. Podział majątku jest częścią regulacji dotyczących rodzin i dotyczących spadku. W praktyce oznacza to, że decyzje dotyczące podziału majątku są często podejmowane podczas rozwiązywania małżeństwa lub po śmierci osoby. Głównym źródłem prawa w tych sprawach jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz Kodeks cywilny.Podział majątku po rozwodzie w Poznaniu regulowany jest przede wszystkim przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy. W myśl tych przepisów, zasada jest taka, że majątek nabyty przez małżonków w czasie trwania małżeństwa jest ich majątkiem wspólnym. W przypadku rozwodu, majątek ten jest dzielony na równe części, chyba że małżonkowie zdecydują inaczej lub sąd orzeknie inaczej.Jednakże, istnieją pewne wyjątki od tej reguły. Na przykład, jeżeli jedno z małżonków nabyło majątek za pomocą darowizny lub spadku, ten majątek jest uważany za osobiste i nie podlega podziałowi.Podział majątku po śmierci w Poznaniu regulowany jest przede wszystkim przez Kodeks cywilny. Główną zasadą jest to, że majątek osoby zmarłej jest dziedziczony przez jej najbliższych krewnych w określonym porządku. W praktyce oznacza to, że najpierw dziedziczą małżonek i dzieci zmarłego, a jeśli ich nie ma, to matka i ojciec i rodzeństwo. adwokat od podziału majątku w Poznaniu