Regulacje spadkowe to jedna z gałęzi cywilnych regulacji prawnych, która dotyczy przekazywania majątku po zmarłej osobie do jej dziedziców. W Poznaniu, tak jak w innych miastach Polski, prawo spadkowe jest regulowane przez Kodeks cywilny. Oto kilka kluczowych aspektów prawa spadkowego, które każda osoba powinna znać. prawo spadkowe Poznań
Zakres prawny związany z dziedziczeniem rozpoczyna się w momencie śmierci osoby, co jest znanym jako „otwarcie spadku”. W tym momencie, majątek zmarłej osoby jest przenoszony na spadkobierców automatycznie przez prawo. Nie jest to jednak proces automatyczny i często wymaga interwencji sądu.Kodeks cywilny określa konkretny porządek dziedziczenia majątku zmarłego. Najpierw dziedziczą małżonek zmarłego i jego dzieci. Jeżeli nie ma dzieci, to dziedziczą rodzice zmarłego. W sytuacji, gdy zmarła osoba nie ma ani dzieci, ani rodziców, spadek przypada rodzeństwu zmarłego.
Zmarła osoba może również zdecydować o podziale swojego majątku za pomocą testamentu. Testament to dokument, w którym osoba może określić, kto i w jakiej części będzie dziedziczył jej majątek po śmierci. Jest to szczególnie ważne w sytuacjach, gdy zmarła osoba chciałaby, aby jej majątek przeszedł na określone osoby lub osoby, które nie są uwzględnione w porządku dziedziczenia ustanowionym przez prawo.